Modulen Signaler
Denna modul ger dig fantastiska möjligheter att hitta rätt aktier som har en uppåtgående trend eller sälja de aktier som har en nedåtgående trend.
Vill du veta vilka aktier som fick en köpsignal idag? 
Använd Signaler och du kommer att veta vilka aktier du skall behålla, köpa eller sälja.

Innehållsförteckning Signaler
Skapa egna signaler
Exempel Signaler
Vinsttest

Introduktionsfilm Signaler

 

Praktiskt exempel Signaler

 

Hur du använder verktygen i modulen Signaler

Skapa en signal

Skapa en signal för köpsignal via glidande medeltal

Skapa en signal för trender via glidande medeltal

Sök efter köpvärda aktier

Sök efter aktier att sälja eller undvika

Skapa signal med hjälp av Stochastic

Kombinera flera signaler

Tips o tricks

Lägg till bevakning

Ta bort bevakning

Lägg till kurslarm

Ta bort linjer

Våra kurser i Teknisk Analys

Här hittar du våra lärarledda kurser i Teknisk Analys.

Text från Aktiespararnas hjälpmanual:

Kolumnen Rank

Kolumnen "Rank" väger samman antalet köp-, behåll- och säljsignaler till ett snittvärde mellan -1 och +1, för just de signaler du har valt att visa i listan. Om alla signaler samtidigt visar "Köp" så blir rank = +1.0, det är i så fall en god indikation att köpa aktien!
 
Kolumnen kan sorteras genom att klicka på kolumnrubriken. På så sätt skapas en lista med de bäst rankade högst upp. Den övre tredjedelen i rankvärde ger en grön siffra (dvs. mellan +0.33 och +1.0), den undre tredjedelen ger en röd siffra (mellan -0.33 och -1.0), däremellan gult.
 
Pil upp / pil ned
Bredvid namnen på aktierna syns ibland pilar.
Ett rankvärde över +0.33 indikeras med en pil upp  - aktien har då en övervägande andel Köpsignaler.
Ett rankvärde under -0.33 indikeras med en pil ned  - aktien har då en övervägande andel Säljsignaler.
Tidsupplösning
Utöver tekniska signaler baserat på dagschart, så kan kortsiktig intradag eller långsiktig vecka/månad användas - från "5-minuter" upp till "Månad" (motsvarande som i modulen för teknisk analys). En tidsupplösning (period) på 5 minuter betyder att 5-minuters chart används vid beräkningarna istället för Dag, det vill säga varje stapel innehåller kursdata under en period av 5 minuter. Det ger snabbare och mer kortsiktiga signaler, som kan användas till exempel vid daytrading. På motsvarande sätt ger tidsupplösning "Vecka" eller "Månad" mer långsiktiga signaler.
 
Observera att begreppet stängningskurs används här, men för signalens del spelar ingen roll om det är dagschart eller veckochart, eller t ex 10-minuters diagram. Det är alltid den sista kursen i stapeln som räknas. I ett 10-minuters diagram är det då den sista kursen under dessa 10 minuter som avses.
 
Sökningar
Med sökalternativen i rullgardinslistorna ovanför signallistan kan du söka fram olika kombinationer eller samklang. Till exempel går det att söka efter de aktier som indikerar Köp på " MA1-2" och samtidigt "Behåll eller Köp" på RSI (det vill säga inte överköpt). Ställ in sökkriterier och klicka sedan på knappen "Sök".
 
Tips!
För att larma när signal inträffar, öppna meny Verktyg -> Inställningar -> Kurslarm. Välj Skapa nytt larm. Kryssa för TA-signallarm, och välj i dropplistan vilken signal som ska ge larm. Läs mer om kurslarm här.
Förinställda och egna signaler
Den kanske mest använda modellen för tekniska köp- och säljsignaler är glidande medelvärden. När ett glidande medelvärde (normalt 20 dagar i kort trend) skär upp genom ett längre (normalt 50 dagar i kort trend så indikerar det Köp, motsatsen blir Sälj. "Kort trend" är här kolumnen "MA1-2" i bilden. "Lång trend" är kolumnen "MA2-3" och för lång trend används normalt glidande medelvärden på 50 respektive 200 dagar. Läs mer om glidande medelvärden under kapitlet om indikatorn för glidande medelvärden under avdelningen för teknisk analys. I inställningar för teknisk analys (Menyval Verktyg -> Inställningar -> TA -> Indikatorer), kan du också ange t ex hur många dagar som ska användas för kort glidande medelvärde (MA1), eller vilka övre och undre nivåer i RSI som ska användas med mera.