Verktyg och inställningar

Hitta kursvinnares inställningar är en viktig del för att du ska kunna anpassa programmet efter dina behov. Här gör du inställningar för programmet och dess olika moduler. Det är även här som du kan skapa egna listor och skript. För att nå inställningarna väljer du menyvalet Verktyg -> Inställningar eller klickar på knappen  i verktygsraden. 

Innehållsförteckning Verktyg och inställningar
Inställningar
Bevakningslistor
Kurslarm
Egna index
Strategi och signal

 

Introduktionsfilm Verktyg och inställningar

 

Praktiskt exempel Verktyg

 

Hur du använder verktyg

Välj lista

Sortera listan

Välj tidshorisont

Att tänka på

Tips o tricks

Lägg till bevakning

Ta bort bevakning

Lägg till kurslarm

Ta bort linjer

Våra kurser i Teknisk Analys

Här hittar du våra lärarledda kurser i Teknisk Analys.


Bevakningslistor
Här skapas egna bevakningslistor med aktier som du tycker är särskilt intressanta. Exempelvis kan du skapa en lista med de aktier som du själv äger. Det gör det enklare för dig att arbeta med och växla mellan aktier. Se mer information om hur du arbetar med det här verktyget under rubriken Bevakningslistor.
 
Egna index
Ifall du vill skapa ett eget index så gör du det under detta alternativet. Det kan exempelvis användas för att skapa ett index av din portfölj, eller ett eget branschindex. Läs mer under kapitlet Egna index.
 
Indikatorer & script
Här skapar du egna indikatorer med hjälp av Hk Script-language. Läs mer under Hk Script
 
Kurslarm
Ifall du vill veta direkt när en kurs eller indikator når en viss nivå, eller en signal slår om till köp eller sälj så är det en god idé att skapa ett kurs-, indikator- eller signallarm. Aktiva larm kontrolleras kontinuerligt när programmet körs, vilket normalt är 1-2 ggr per minut. Läs mer om hur du arbetar med det här verktyget under rubriken Kurs-, indikator- och signallarm.
 
Strategi och signal
Här kan du skapa egna signaler och strategier. Med dessa så kan du utföra så kallade vinsttest, då utför Hitta kursvinnare simulerade köp och försäljningar utefter en given signalmodell. Med hjälp av det kan du testa och utvärdera olika modeller. Läs mer under kapitlen Skapa egna signaler och Skapa och ändra vinsttest.