Hur du använder Fliken formationer i Verktygsraden

Formationer i Hitta kursvinnare

FearZone

Key Reeversal Day

Key Inside Day

Outside Day

Reversal Day

Pattern Gap

Reversal Gap

Toppformation

Bottenformation

Formationer att rita själv

Triangel

Flagga

Rektangel

Wedge