Vi ger dig rätt verktyg  -  Vi gör det svåra enkelt

Vi driver ett företag inom finansiell rådgivning som heter Senior Rådgivarna.
Vi är seniora mäklare och rådgivare med lång erfarenhet  - därav namnet.
Vi har bas är i Göteborg och våra kunder består av privatpersoner, stiftelser och företag.
Vi har skaffat vår kundbas genom de utbildningar som vi håller inom finans samt på rekommendationer från våra  kunder.
Vi tror på att visa vår kunskap och erfarenhet, bygga förtroende och kanske det kan leda till en affärsrelation. 
Vi har nu samlat våra kurser och utbildningar under AktieAkademi.se
Våra kurser på internet hittar du på www.aktieakademi.com
Fr o m 1 jan 2020 har vi ny adress: Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg

Peter Hultqvist 
30 års erfarenhet 
Kapitalförvaltare på Trygg Hansa
Trader på Inter Ikea, Bryssel 
Aktiemäklare, Swedbank


Mobil: 0768-39 44 26
Mail:
peter@aktieakademi.se
peter.hultqvist@seniorrad.se

Håkan Källmarker
30 års erfarenhet
Aktiemäklare Handelsbanken,
Aktiemäklare Carnegie
 Aktiemäklare Nordea.


Mobil: 072-577 99 22
Mail:
hakan@aktieakademi.se
hakan.kallmarkert@seniorrad.se