Omvärldsanalys

- Hur påverkar konjunkturläget börsutvecklingen?
- Vad är BNP och vad påverkar tillväxten?
- Vad har räntan för betydelse?
- Riksbankens roll
- Förväntningars inverkan
- Marknadspsykologi
- Vilka faktorer och statistik bör man ha koll på?

Omvärlden har en avgörande inverkan på Sverige och för svenska börsen. Du ska gå kursen för att förstå vad det är som avgör hur börsen reagerar på olika konjunktursignaler
 


Om du vill ha en kurs på just din ort får du gärna kontakta oss för vidare planering.

Omfattning: 3 tim
Pris:  895:-
Maximalt antal deltagare: 6
Kursledare: Peter Hultqvist

Datum för lärarledda kurser:

Göteborg:                  18 mars 2020                                                                                                                      Tid: 18.00 - 21.00
Kursen hålls på Odinsgatan 13 i Göteborgs centrum.

Anmälan och frågor gällande kursen:
Ring eller skicka mail till:
peter@aktieakademi.se
Mobil:0768-39 44 26

VARFÖR SKA DU GÅ KURSEN?

I den härkursen kommer du att lära dig hur världens ekonomi fungerar, hur allt hänger ihop.
Vad är det som gör att konjunkturen ibland är stark, ibland svag?
Hur påverkas börskurserna och varför?
Mycket spännande och lärorik kurs som ger dig tillräcklig kunskap för att bedöma börsens riktning i större perspektiv.